Β΄κύκλος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2012 12:24

Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη ο δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς της δράσης 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας» με τίτλο «Προχωρημένο Επίπεδο στην ελληνική ως Γ2-Ανάπτυξη ακαδημαϊκής ικανότητας». Δίνεται η δυνατότητα συγχρονικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης με χρήση κωδικού πρόσβασης σε όσους/όσες έχουν κάνει τη σχετική δήλωση.