Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2012 13:17

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 υλοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η εισαγωγική επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2012-2013 που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς της δράσης 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας» με τίτλο «Γενικές αρχές της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Επίπεδα Α1 – Β2) - Παιδαγωγικό πλαίσιο διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη».