Πρόσκληση συμμετοχής στη Δράση «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» για τους Διευθυντές, τις Διευθύντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στην Πράξη

Αρχείο .doc