Πρόσκληση για εισήγηση σε Ημερίδα για τους Διευθυντές και τους Συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο δίκτυο σχολείων του Έργου

Αρχείο .doc