Επανάληψη Πρόσκλησης προς σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ προς σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών καιπαλιννοστούντων μαθητών» για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση Α/βάθμιας
Διαβιβαστικό A/βάθμιας
Πρόσκληση Β/βάθμιας
Διαβιβαστικό Β/βάθμιας
Περιγραφή Δράσεων