Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Θερινών Τμημάτων 2012

Θα πραγματοποιηθούν 3 Online Συναντήσεις για τα Θερινά Τμήματα 2012.

Συγκεκριμένα: στις 5/6 για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τοποθετηθεί στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας,

στις 6/6 για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τοποθετηθεί στις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων,

και στις 7/6 για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τοποθετηθεί στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. 

Οι ώρες των on-line συναντήσεων είναι 5-9

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Ανδρουλάκης