Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, 10/6/2012, "Αποτίμηση & Σχεδιασμός της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής"

Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, 10/6/2012


Πρόγραμμα (αρχείο pdf)