Ημερίδα στην Αθήνα, 9/6/2012, "Αποτίμηση & Σχεδιασμός της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής"

Ημερίδα στην Αθήνα, 9/6/2012


Πρόγραμμα (αρχείο pdf)