Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες, Ερευνητές και Επίκουρους της Δράσης 6

Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 13:48

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών. Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης" μόνο για την κατηγορία Ε εώς και τις 15/5/2012. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υπόλοιπες κατηγορίες έχει παρέλθει.

Πρόσκληση (αρχείο pdf)