Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας" με τίτλο "Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα". Δίνεται η δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης, ώστε να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν ως μέλη της δράσης.