Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις"

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2011 14:45

Πρόσκληση σε Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις".

Πρόγραμμα, Αθήνα (αρχείο ppt) - Πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη (αρχείο ppt)

Πρόσκληση (αρχείο pdf)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)