Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.