ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία)Επώνυμο:
Όνομα
Ειδικότητα
e-mail
Νομός
Σχολείο:
Σεμινάρια:
Μπίκος. Αττική (24.4.2013)
Copyright © diapolis 2010 / All rights reserved / Legal notice